AIPA 41: "Không nước nào có thể vượt qua đại dịch COVID-19 một mình"

Uỷ ban Kinh tế AIPA thảo luận về "Vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19". Ảnh Hải Nguyễn
Uỷ ban Kinh tế AIPA thảo luận về "Vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19". Ảnh Hải Nguyễn
Uỷ ban Kinh tế AIPA thảo luận về "Vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19". Ảnh Hải Nguyễn
Lên top