“Ai trót nhúng chàm rồi thì tự gột rửa đi, không phải cứ xử tử hay chung thân mới là tốt”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh T.Q
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh T.Q
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh T.Q
Lên top