Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ cháy dãy nhà trên phố Trần Thái Tông?