Ách tắc ngập sâu ở QL12A, 12C, đường sắt vẫn “đứt tuyến”