91% đại biểu tán thành bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Ông Đặng Việt Dũng được bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng
Ông Đặng Việt Dũng được bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng
Ông Đặng Việt Dũng được bầu vào chức danh Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng
Lên top