Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

KỶ NIỆM 90 NĂM BÁO LAO ĐỘNG XUẤT BẢN SỐ ĐẦU TIÊN (14.8.1929 - 14.8.2019):

90 năm tiên phong vì người lao động

Số Báo Lao Động đầu tiên xuất bản ngày 14.8.1929.
Số Báo Lao Động đầu tiên xuất bản ngày 14.8.1929.
Số Báo Lao Động đầu tiên xuất bản ngày 14.8.1929.
Lên top