90 năm chặng đường vẻ vang ngành Tuyên giáo: Thành tựu và Tầm nhìn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đồng chí chủ trì Hội thảo Khoa học. Ảnh T.Vương
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đồng chí chủ trì Hội thảo Khoa học. Ảnh T.Vương
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đồng chí chủ trì Hội thảo Khoa học. Ảnh T.Vương
Lên top