Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

9 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận bị chìm trên biển đã được cứu sống