Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

9 thuyền viên trên tàu bị đâm chìm thoát nạn được vào bờ an toàn