9 kiểm sát viên cao cấp, một tân chánh án được bổ nhiệm trong tuần

Tân Chánh án Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: C.Hùng.
Tân Chánh án Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: C.Hùng.
Tân Chánh án Toà án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh được bổ nhiệm trong tuần qua. Ảnh: C.Hùng.
Lên top