84,12% đại biểu "gật đầu" với Luật Giáo dục đại học sửa đổi

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Ảnh: Thành Trung
Lên top