82 trường hợp F1, F2 tại Hà Nội, Đà Nẵng được phát hiện nhờ Bluezone

Lên top