81 tác phẩm đạt giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải cho tác phẩm đạt giải đặc biệt. Ảnh: Phạm Đông
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải cho tác phẩm đạt giải đặc biệt. Ảnh: Phạm Đông
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải cho tác phẩm đạt giải đặc biệt. Ảnh: Phạm Đông
Lên top