Dự án cấp bách chống biến đổi khí hậu bất ngờ bị bỏ quên:

8 tỉ đồng ngân sách có nguy cơ... hóa khói