8 thách thức đe doạ an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt

Ông Nguyễn Vinh Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội. Ảnh chụp màn hình
Ông Nguyễn Vinh Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội. Ảnh chụp màn hình
Ông Nguyễn Vinh Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội. Ảnh chụp màn hình
Lên top