75 năm bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Bản hiến pháp khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân

Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1946.
(Ảnh tư liệu: quochoi.vn)
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1946. (Ảnh tư liệu: quochoi.vn)
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, năm 1946. (Ảnh tư liệu: quochoi.vn)
Lên top