70 năm ngân hàng: Từ huyền thoại con đường tiền tệ đến huyết mạch kinh tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh TBNH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh TBNH
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh TBNH
Lên top