70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian

Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, người được vinh dự trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: KA
Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, người được vinh dự trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: KA
Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, người được vinh dự trao danh hiệu Anh hùng Liên Xô chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: KA
Lên top