Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

7 phút đầu mở bán vé tàu tết có 10.000 người đặt mua