7 nhân sự trong ngành công an được thăng cấp bậc hàm trong tuần qua

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch Nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các sĩ quan công an nhân dân, trong đó có Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung (thứ hai từ phải sang). Ảnh: CAHN.
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch Nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các sĩ quan công an nhân dân, trong đó có Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung (thứ hai từ phải sang). Ảnh: CAHN.
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch Nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho các sĩ quan công an nhân dân, trong đó có Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung (thứ hai từ phải sang). Ảnh: CAHN.
Lên top