Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

7 ngày Tết, gần 4.500 trường hợp khám, cấp cứu do đánh nhau