68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

Có 68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Có 68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Có 68 tham luận tham gia Hội thảo 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Lên top