Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

672 cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch năm 2016