Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An:

62% người lao động trực tiếp được tuyên dương

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trần Tuyên
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trần Tuyên
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top