6 xã biên giới ở Quảng Nam bầu cử sớm thành công

Cử tri tìm hiểu các ứng cử viên và bỏ phiếu bầu cử ở xã Đắc Pre, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Cử tri tìm hiểu các ứng cử viên và bỏ phiếu bầu cử ở xã Đắc Pre, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Cử tri tìm hiểu các ứng cử viên và bỏ phiếu bầu cử ở xã Đắc Pre, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top