6 tướng lĩnh quân đội nhận quyết định nghỉ hưu từ 1.12

Lên top