6 tháng, xử lý gần 2 triệu trường hợp vi phạm giao thông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì của Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì của Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì của Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: VGP.
Lên top