6 tháng, ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 50.300 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: Thanhtra.com.vn
Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: Thanhtra.com.vn
Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. Ảnh: Thanhtra.com.vn
Lên top