6 tháng cuối năm, Chính phủ điện tử hoạt động thế nào?

Thủ tướng điều hành phiên họp qua hệ thống e-Cabinet. Ảnh T.V
Thủ tướng điều hành phiên họp qua hệ thống e-Cabinet. Ảnh T.V
Thủ tướng điều hành phiên họp qua hệ thống e-Cabinet. Ảnh T.V
Lên top