Bất hợp lý trạm thu phí BOT

6 tàu cá của Việt Nam bị từ chối lên đảo tránh thời tiết xấu