6 nội dung phong trào thi đua đặc biệt phòng chống và chiến thắng đại dịch

Lực lượng chức năng phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân trong vùng cách ly y tế tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: T.Vương
Lực lượng chức năng phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân trong vùng cách ly y tế tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: T.Vương
Lực lượng chức năng phát lương thực, thực phẩm miễn phí cho người dân trong vùng cách ly y tế tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: T.Vương
Lên top