6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top