6 mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030

Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạo, lương thực cho những hộ dân thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: TTXVN
Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạo, lương thực cho những hộ dân thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: TTXVN
Thanh niên tình nguyện vận chuyển gạo, lương thực cho những hộ dân thuộc khu vực phong tỏa trên địa bàn quận Tân Phú. Ảnh: TTXVN
Lên top