6 kiến nghị lớn của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề cập đến 6 vấn đề mà cử tri, nhân dân đang quan tâm. Ảnh: Kỳ Anh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề cập đến 6 vấn đề mà cử tri, nhân dân đang quan tâm. Ảnh: Kỳ Anh
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề cập đến 6 vấn đề mà cử tri, nhân dân đang quan tâm. Ảnh: Kỳ Anh
Lên top