6 điều rút ra từ vụ án mua 95% cổ phần AVG

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VKSNDTC.
Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VKSNDTC.
Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh VKSNDTC.
Lên top