6 bài học kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển văn hoá con người Việt Nam

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Hải Nguyễn.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Hải Nguyễn.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top