59 tác phẩm đoạt giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng

Họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ảnh: Phạm Đông
Họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ảnh: Phạm Đông
Họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ảnh: Phạm Đông
Lên top