50 năm Long An nhận danh hiệu Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc".
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc".