5 nội dung cam kết của Chủ tịch Hà Nội với cử tri

Chủ tịch Hà Nội cam kết 5 nội dung với cử tri, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch Hà Nội cam kết 5 nội dung với cử tri, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch Hà Nội cam kết 5 nội dung với cử tri, đặc biệt nhấn mạnh công tác phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top