Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019)

5 lời thề vĩnh biệt được đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 9.9.1969. Ảnh Tài liệu lưu trữ.
Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 9.9.1969. Ảnh Tài liệu lưu trữ.
Đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam đọc Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 9.9.1969. Ảnh Tài liệu lưu trữ.
Lên top