5 lãnh đạo Tổng cục VIII Bộ Công an xin nghỉ hưu sớm: "Vượt qua được lợi danh bộ máy mới tinh gọn"

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.
Lên top