5 lãnh đạo thuộc Tổng cục VIII xin nghỉ hưu sớm

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đồng chí Cục trưởng C10 và C11. Ảnh: Công an nhân dân.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đồng chí Cục trưởng C10 và C11. Ảnh: Công an nhân dân.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đồng chí Cục trưởng C10 và C11. Ảnh: Công an nhân dân.
Lên top