5 dấu ấn tích cực nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ. Ảnh VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ. Ảnh VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Chính phủ. Ảnh VGP
Lên top