5 câu hỏi trong ngày tăng lương cơ sở

Giáo viên là đối tượng được điều chỉnh tăng lương từ hôm nay. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giáo viên là đối tượng được điều chỉnh tăng lương từ hôm nay. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giáo viên là đối tượng được điều chỉnh tăng lương từ hôm nay. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top