5 bài học kinh nghiệm của Yên Bái trong công tác giảm nghèo bền vững

Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Ảnh: TTBC.
Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Ảnh: TTBC.
Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Ảnh: TTBC.
Lên top