44% người dân làm chứng nhận quyền sử dụng đất phải đưa hối lộ

Hình ảnh tại công bố chỉ số PAPI 2015.
Hình ảnh tại công bố chỉ số PAPI 2015.
Hình ảnh tại công bố chỉ số PAPI 2015.
Lên top