4,3 triệu lượt thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng VCNET

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ảnh Phạm Cường
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ảnh Phạm Cường
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ảnh Phạm Cường
Lên top