Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

42 giáo viên công tác tại đảo chia sẻ tâm tư với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ