KỶ NIỆM 40 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (17.2.1979 - 17.2.2019)

40 năm thờ chồng liệt sĩ, một mình chống ung thư

Bà Hưng- người phụ nữ đã 40 năm thờ người chồng đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới. 7 năm họ lấy nhau, thời gian ở bên nhau chỉ tính bằng vài tháng. Ảnh: Thùy Linh
Bà Hưng- người phụ nữ đã 40 năm thờ người chồng đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới. 7 năm họ lấy nhau, thời gian ở bên nhau chỉ tính bằng vài tháng. Ảnh: Thùy Linh
Bà Hưng- người phụ nữ đã 40 năm thờ người chồng đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới. 7 năm họ lấy nhau, thời gian ở bên nhau chỉ tính bằng vài tháng. Ảnh: Thùy Linh
Lên top