Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

40 địa phương đã giảm được tai nạn giao thông